Teaduslinna tegevused koondusid kahe Tartu linnapildis märgilise hoone – keskaegse toomkiriku ja UNESCO maailmapärandisse kuuluva tähetorni – ümber. Teaduslinna koondunud muuseumid pakkusid võimalust heita pilku minevikumaailma, samas tõid erinevad teadusasutused külastajate ette tänapäevaseid teadussaavutusi ning tutvustasid ka innovaatilisi ideid tulevikuks.

(12.–13. juuli 2014)